Chính sách bảo hành

Oceanlogistics cam kết sẽ bảo hành những sản phẩm lỗi của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo hành” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

QUY TRÌNH ĐỔI – TRẢ SẢN PHẨM

I. SẢN PHẨM MỚI:

1. Chính sách đổi trả:

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền với mức phí như sau:

Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
Thời gian trả sản phẩm Phí đổi hàng / trả hàng
7 ngày đầu tiên Đổi trả miễn phí
Từ ngày 8 – 14 Trừ 20% trên giá mua
Từ ngày 15- 20 Trừ 30% trên giá mua
Cứ mỗi ngày tiếp theo Thêm 0.20%trên một ngày
Sản phẩm KHÔNG BỊ LỖI Thời gian trả sản phẩm Phí đổi hàng / trả hàng
7 ngày đầu tiên Trừ 10% trên giá mua
Từ ngày 8 – 15 Trừ 20% trên giá mua
Từ ngày 15 – 20 Trừ 30% trên giá mua
Cứ mỗi ngày tiếp theo Thêm 0.15% / ngày
Sản phẩm BỊ LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước … theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất
=> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

2. Điều kiện đổi trả:

1.     Còn hóa đơn mua hàng
2.     Còn đầy đủ hộp sản phẩm
3.     Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
4.     Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
5.     Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

3. Bảo hành:

Theo đúng chính sách bảo hành của nhà sản xuất

II. HÀNG ĐỔI TRẢ, HÀNG TRƯNG BÀY, HÀNG CŨ

1. Chính sách đổi trả:

Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
Thời gian trả sản phẩm Phí đổi hàng / trả hàng
7 ngày đầu tiên Đổi trả miễn phí
Từ  ngày 8 – 14 Trừ 30% trên giá mua
Từ  ngày 15 – 20 Trừ 50% trên giá mua
Cứ mỗi ngày tiếp theo Thêm 0.20% / ngày
Sản phẩm KHÔNG BỊ LỖI Thời gian trả sản phẩm Phí đổi hàng / trả hàng
7 ngày đầu tiên 10% giá mua trên hoá đơn
Từ  ngày 8 – 14 20% giá mua trên hoá đơn
Từ  ngày 15 – 20 50% giá mua trên hoá đơn
Cứ mỗi ngày tiếp theo Thêm 0.20% trên một ngày
Sản phẩm BỊ LỖI DO NGƯỜI SỬ DỤNG Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước … theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất
=> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

2. Điều kiện đổi trả:

1.     Còn hóa đơn mua hàng
2.     Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có), phụ kiện đi kèm
3.     Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

3. Bảo hành:

Theo thời gian bảo hành còn lại của nhà sản xuất