Ocean Logistics

1. C/O và dịch vụ xin cấp C/O là gì?

Dịch vụ xin cấp C/O hay còn được gọi là dịch vụ xin cấp Certificate of Origin. C/O hay Certificate of Origin được hiểu là chứng nhận xuất xứ sản phẩm.

C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp nhằm mục đích chứng nhận xuất xứ của hàng hóa theo các quy tắc xuất xứ.

Ở nước ta, Bộ Công thương là cơ quan quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Công thương ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức khác thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Vì sao hàng hoá cần phải có C/O?

C/O được cấp nhằm chứng minh hàng hoá đó có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, việc một mặt hàng đảm có chứng nhận xuất xứ còn giúp: 

+ Chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mặt hàng xuất khẩu từ một nước.

+ Xác định tính hợp pháp hóa về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu.

+ Chống phá giá 

+ Giúp thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch dễ dàng

Những thông tin quan trọng được ghi trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá gồm có: 

+ Thông tin về chủ thể và địa điểm xuất nhập khẩu; bảo gồm: tên, địa chỉ công ty xuất khẩu, nhập khẩu…

+ Các tiêu chí về vận chuyển như: tiêu chí về vận tải, phương tiện dùng để vận chuyển, địa điểm bốc dỡ hàng vv.

+ Các tiêu chuẩn về đóng gói hàng hóa.

+ Xác nhận cơ quan có thẩm quyền của nơi xuất khẩu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Hãy nói chuyện với chúng tôi hôm nay


KHÁCH HÀNG CỦA OCEAN LOGISTICS